Rantasipi (Actitis hypoleucos) 25.5.2014 Seinšjoki, FIN

Rantasipi (Actitis hypoleucos) 7.5.2014 Seinšjoki, FIN

Rantasipi (Actitis hypoleucos) 11.5.2013 Seinšjoki, FIN

Rantasipi (Actitis hypoleucos) 27.7.2007 Seinšjoki, FIN

Rantasipi (Actitis hypoleucos) ds. 5.8.2004 Lapua , FIN