Uivelo (Mergus albellus) 18.4.2019 Seinšjoki, FIN

Uivelo (Mergus albellus) 7.4.2014 Seinšjoki, FIN

Uivelo (Mergus albellus) ds. 4.5.2005 Seinšjoki, FIN

Uivelo (Mergus albellus) ds. 4.5.2005 Seinšjoki, FIN