Lyhytnokkahanhi (Anser brachyrhynchus) 10.4.2011 Ilmajoki, FIN

Lyhytnokkahanhi (Anser brachyrhynchus) ds. 23.4.2006 Jalasjärvi, FIN