Palettipeippo (Pytilia melba)27.2.2019 Kaolack, SEN