Pitkäpyrstökottarainen (Lamprotornis caudatus) 2.3.2019 Marakissa, GAM

Pitkäpyrstökottarainen (Lamprotornis caudatus) 21.2.2019 Kotu, GAM

Pitkäpyrstökottarainen (Lamprotornis caudatus) 5.1.2017 Marakissa, GAM

Pitkäpyrstökottarainen (Lamprotornis caudatus) 28.2.2016 Abuko, GAM

Pitkäpyrstökottarainen (Lamprotornis caudatus) 2.1.2017 Tendapa, GAM