Pohjantikka (Picoides tridactylus) 9.1.2024 Lapua, FIN

Pohjantikka (Picoides tridactylus) 16.11.2019 Lapua, FIN

Pohjantikka (Picoides tridactylus) 2.1.2016 Lapua

Pohjantikka (Picoides tridactylus) 5.5.2014 Seinšjoki, FIN

Pohjantikka (Picoides tridactylus) 4.5.2008 Nurmo, FIN