Strutsi (Struthio camelus) 29.12.2022 Ngorongoro, TAN