Turkinkyyhky (Streptopelia decaocto) 30.12.2021 Seinšjoki, FIN

Turkinkyyhky (Streptopelia decaocto) 19.10.2021 Kissonerga, CYP

Turkinkyyhky (Streptopelia decaocto) 23.9.2019 Berulia, CRO

Turkinkyyhky (Streptopelia decaocto) 28.2.2015 Agadir, MRC

Turkinkyyhky (Streptopelia decaocto) ds.15.10.2005 GranCanaria, CNR

Turkinkyyhky (Streptopelia decaocto) 2.3.2008 Seinšjoki, FIN