Uivelo (Mergus albellus) 12.4.2022 Seinšjoki, FIN

Uivelo (Mergus albellus) 7.4.2020 Seinšjoki, FIN

Uivelo (Mergus albellus) 18.4.2019 Seinšjoki, FIN

Uivelo (Mergus albellus) 5.5.2018 Seinšjoki, FIN

Uivelo (Mergus albellus) 18.4.2019 Seinšjoki, FIN

Uivelo (Mergus albellus) 7.4.2014 Seinšjoki, FIN

Uivelo (Mergus albellus) ds. 4.5.2005 Seinšjoki, FIN

Uivelo (Mergus albellus) ds. 4.5.2005 Seinšjoki, FIN